Değerlerimiz
27 Ocak 2022

                                                                                                       DEĞERLERİMİZ

* İnsana ve çevreye saygılı,

* Çalışanların Dayanışması ve Motivasyonu,

* Yazılı ve görsel basınla ilişkileri geliştirerek,

* Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,

* Kaynakların Etkin Kullanımı,

* Önyargısız Yaklaşım,

* Bilimsel ve Etik Kurallar,                                                                                                                              

* Kalıcı Güven,

*Yeniliklere açık,

*Verdiğimiz sözleri tutmak ve bilimsel veriler ışığında bilgilendirme yapmak,