Amaç ve Hedefler
15 Mart 2023

AMAÇ 1 ;

Sağlık hizmetinde kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun sağlık hizmeti sunmak.

HEDEF 1;

Engelli hastalar için lavabo ve tuvalet yapılması

HEDEF 2;

Servislerde bulunan özel odaların yeniden düzenlenmesi

HEDEF 3;

Hastanemizde gebe sınıfı açmak.

HEDEF 4;

Dijital Hastane sisteminde çalışarak hastalara verilen hizmetin kalitesini artırmak.

HEDEF 5;

Laboratuar ve eczane birimlerinin kapılarının değiştirilmesi.

HEDEF 6;

Çocuk servisindeki hasta odalarına kitaplık yapılması ve gerekli kitap,boyama kitabı,boyama kalemi alınması.

 

AMAÇ 2;

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek.

HEDEF 1;

Pandemi döneminde olduğumuz için hastanenin çeşitli yerlerine uyarıcı ve bilgilendirici görseller ile düzenlemek.

HEDEF 2;

Hastane bahçesinin ağaçlandırılması.

HEDEF 3;

Yoğun olan birimlere ulaşımı kolaylaştırmak için yerden  renkli yönlendirme bantları  yapmak.

HEDEF 4;

Hastanede  güvenlik ve temizlik  hizmetlerinin daha iyi olması için personel takibini tekrarlamak.

HEDEF 5;

Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesi

AMAÇ 3;

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

HEDEF 1;

Hizmet içi eğitimlere katılımı arttırmak

HEDEF 2;

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

HEDEF 3;

Aylık ayın elemanlarının seçilmesi.

HEDEF 4;

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

HEDEF 5;

Personel Dinlenme Odalarının konfor(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak

HEDEF 6;

Sosyal alanların (kafeterya, kreş, mescit vb) oluşturulması ve düzenlenmesinin sağlanması

HEDEF 7;

25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.

HEDEF 8;

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

HEDEF 9;

Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

HEDEF 10;

Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

AMAÇ 4;

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

HEDEF 1;

Hasta ve hasta yakınlarına yapılan eğitimlerin devam etmesi.

HEDEF 2;

Doğum yapan hastaların odalarını bebeklerin cinsiyetine göre süslenmesi.

HEDEF 3;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuk Servisini süsleyip çocuklara hediyeler dağıtarak moral etkinliği oluşturmak.

HEDEF 4;

Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

HEDEF 5;

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

AMAÇ 5;

Hasta,Hasta Yakınları,Hastane Çalışanları Ve Hastane Yönetimi Arasında İletişimi İyileştirmek

HEDEF 1;

Sağlıkla ilgili konularda okullarda ve TEGV gibi kurumlarda sağlık bilgisi eğitimi vermek.

HEDEF 2;

Sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda etkinlik ve eğitim yapmak, Sağlık Sokağı etkinliği yapıp halka genel sağlık bilgisi vermek ve basit sağlık taraması yapıp yönlendirmek.