Amaç ve Hedefler
03 Mayıs 2023

 

 

 

 

 

AMAÇ 1 ;

Sağlık hizmetinde kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun sağlık hizmeti sunmak.

 

HEDEF 1;

2 adet diyaliz cihazı alınması

HEDEF 2;

eczane biriminin kapısının değiştirilmesi.

HEDEF 3;

Çocuk servisindeki hasta odalarına kitaplık yapılması ve gerekli kitap,boyama kitabı,boyama kalemi alınması.

HEDEF 4;

Acil resüsitasyonodasının kapısının değiştirilmesi

HEDEF5;

Acil resüsitasyon odasındaki sedyenin değiştirilmesi

 

 

 

 

AMAÇ 2;

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek.

 

HEDEF 1;

Hastane bahçesinin ağaçlandırılması.

HEDEF 2;

Hastanede güvenlik ve temizlik hizmetlerinin daha iyi olması için personel takibini tekrarlamak.

HEDEF 3;

Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz (bilgisayar vb) ve donanım eksikliklerinin giderilmesi

HEDEF 4;

Merdiven basamaklarının ön kenarlarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte kaymaz şeritler kullanılması

 

AMAÇ 3;

Çalışanlarımızınmemnuniyetini yükseltmek

HEDEF 1;

Hizmet içi eğitimlere katılımı arttırmak

HEDEF 2;

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

HEDEF 3;

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

HEDEF 4;

Personel Dinlenme Odalarının konfor(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak

HEDEF 5;

Sosyal alanların (kafeterya, kreş, mescit vb) oluşturulması ve düzenlenmesinin sağlanması

HEDEF 6;

25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.

HEDEF 7;

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

HEDEF 8;

Çalışanlarıninternet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

HEDEF 9;

Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

HEDEF 10;

Her ay ayın elemanını seçmek,ödüllendirmek

 

 

AMAÇ 4;

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

HEDEF 1;

Hasta ve hasta yakınlarına yapılan eğitimlerin devam etmesi.

HEDEF 2;

Doğum yapan hastaların odalarını bebeklerin cinsiyetine göre süslenmesi.

HEDEF 3;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuk Servisini süsleyip çocuklara hediyeler dağıtarak moral etkinliği oluşturmak.

HEDEF 4;

Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

HEDEF 5;

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

HEDEF 6;

Hastanemizde doğmuş her bebeğe kıyafet yardımında bulunmak.

HEDEF 7;

Hastane genelinin boyanması.

 

AMAÇ 5;

Hasta,Hasta Yakınları,Hastane Çalışanları Ve Hastane Yönetimi Arasında İletişimi İyileştirmek

 

HEDEF 1;

Sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda etkinlik ve eğitim yapmak, Sağlık Sokağı etkinliği yapıp halka genel sağlık bilgisi vermek ve basit sağlık taraması yapıp yönlendirmek.