Bölüm Kalite Sorumluları
27 Ocak 2022

BÖLÜM BAZLI GÖSTERGE SORUMLULARI

Kalite Yönetim Birimi

Teslime

Temir

Kalite Yönetim Direktörü

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

Ayhan

Güneş

Sivil Savunma Amiri

Eğitim Yönetimi

Sultan

Güngör

Eğitim Hemşiresi

Hasta Deneyimi

Ayhan

Güneş

Sorumlu Hemşire

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Mücahit

Yıldırım

Sorumlu Hemşire

Hasta Bakımı

Kenan

Özcan

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

İlaç Yönetimi

M.Yakup

Tunç

Eczacı

Enfeksiyonların Önlenmesi

Sariye

Onuş

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Radyasyon Güvenliği

Yunus

Batar

Radyoloji Teknikeri

Acil Servis

Ayhan

Güneş

Sorumlu Hemşire

Doğum Hizmetleri

Mehtap

Öztürk

Sorumlu Ebe

Diyaliz Hizmetleri

Bayram

İçten

Diyaliz Sorumlusu

Biyokimya Laboratuvarı

Fırat

Çelik

Laborant

Bilgi Yönetimi

Hamza

Elik

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hiz.

Sariye

Onuş

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hiz.Sorumlusu