Refakat Politikamız ve Refakatçı Kuralları
28 Ocak 2022

REFAKATÇİ POLİTİKASI VE KURALLARI

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Güvenli bir sağlık hizmeti sunumu için hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde aşağıda belirlenmiş olan hususlara dikkat etmeniz önemlidir:

 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Refakatçi değişiminde mutlaka hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Refakatçiler yanlarında servis hemşiresi tarafından verilen Refakatçi Kartını taşımak zorundadır.
 • Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 • Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 • İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.
 • Zorunlu durumlar dışında hastanızın yanından ayrılmayınız.
 • Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.
 • Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.
 • Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.
 • Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
 • Hastanıza dokunmadan önce ve sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız. Eğer yıkayamıyorsanız odada bulunan el antiseptiğini kullanarak ellerinizi kuruyana kadar ovuşturunuz.


ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE REFAKATÇİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 • Hastanemizde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz ve Diyaliz Ünitesi özelikli hasta grubunun olduğu bölüm olarak kabul edilmiştir.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine refakatçi kabulüne doktor karar vermektedir.
 • Refakat edecek annelerimiz ünitenin içerisinde bulunan Anne Uyum Odasına alınır.
 • Refakatçi durumu var ise hasta dosyasına kaydedilir.
 • Refakatçi sadece yenidoğanın beslenme saatlerinde üniteye kabul edilir.
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Sadece anneler refakatçi olarak kabul edilir.
 • Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.

DİYALİZ ÜNİTESİ REFAKATÇİ GİRİŞ/ ÇIKIŞ KURALLARI

 •  Ünite içine refakatçi kesinlikle yasaktır.
 •  Hastaların acil bir ihtiyacı durumunda birinci derece yakını ziyaret edebilir.