Çalışan Geri Bildirim Anketi
28 Ocak 2022

PERVARİ DEVLET HASTANESİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ

 

Aşağıda yer alan ifadeler ile ilgili geri bildirimleriniz, çalışma ortamı ve koşullarımız ile hizmet kalitemizi iyileştirmek için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımınız nedeniyle şimdiden teşekkür ederiz.

Başhekim

Not: Kişisel bilgileriniz ve ankette verdiğiniz bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.

Yıl:

Kişisel Bilgiler

Cinsiyetiniz:( )Kadın ( )Erkek

Ait olduğunuz yaş kategorisini belirtiniz. ( )20’ninaltında ( )20-29 ( )30-39 ( )40-49 ( )50-59 ( )60üstü

Eğitim durumunuzu belirtiniz.

( )Okuryazar değil ( )Okuryazar ( )İlkokul ( )Ortaokul ( )Lise ( )Üniversite ( )Yüksek Lisans ( )Doktora

Mesleği:( )Sağlık Hizmetleri Sınıfı*( )Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ( )İdari Hizmetler Sınıfı ( )Teknik Hizmetler Sınıfı

Sağlık kuruluşunda çalıştığı süre:( )1-5 yıl( )5-15 yıl( )15-25 yıl( )25 yıldan fazla

Çalıştığınız Bölüm**:

 

 

Sıra No

 

 

Anket Soruları

Tamamen

Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle

Katılmıyorum

1

Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum.

 

 

 

 

 

2

Çalışma ortamı ve koşulları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur.

 

 

 

 

 

3

Çalışma ortamım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

4

Çalıştığım bölümde çalışan güvenliği ile ilgili tedbirler alınmıştır.

 

 

 

 

 

5

Çalıştığım ortamda kendimi güvende hissederim.

 

 

 

 

 

6

Yönetim, çalışan güvenliği konusunda iyileştirme faaliyetleri yapmaktadır.

 

 

 

 

 

7

Yönetim, çalışan güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların giderilmesi için çalışanlar ile iş birliği yapmaktadır

 

 

 

 

 

8

Yöneticilere sorun, görüş ve önerilerimi iletme imkânı bulurum.

 

 

 

 

 

9

Görev alanım ile ilgili görüş ve önerilerim dikkate alınır.

 

 

 

 

 

10

İhtiyacım olduğunda izin alabilirim.

 

 

 

 

 

11

Performansım hakkında geri bildirim alırım.

 

 

 

 

 

12

İşimi en iyi şekilde yapabilmem için gerekli malzeme ve cihaz temin edilir

 

 

 

 

 

13

İşimde kendimi geliştirebilmem için eğitim fırsatları sunulur.

 

 

 

 

 

14

Çalıştığım ortamda kendimi değerli hissederim.

 

 

 

 

 

15

Yönetim, çalışanların motivasyonu konusunda duyarlıdır.

 

 

 

 

 

16

Son bir yıl içinde fiziksel şiddete maruz kalmadım.

 

 

 

 

 

17

Son bir yıl içinde sözel şiddete maruz kalmadım.

 

 

 

 

 

18

Son bir yıl içinde yönetici kaynaklı psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalmadım.

 

 

 

 

 

19

Son bir yıl içinde personel kaynaklı psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalmadım.

 

 

 

 

 

20

Çalıştığım sağlık kuruluşunu arkadaşlarıma çalışma ortamı olarak tavsiye ederim.

 

 

 

 

 

21

Tedavi olabilmeleri için aileme ve arkadaşlarıma tavsiye ederim.

 

 

 

 

 

Varsa görüş ve önerileriniz.