Yatan Hasta Deneyim Anketi
28 Ocak 2022

PERVARİDEVLET HASTANESI

YATAN HASTA MEMNUNIYET ANKETI

 

Aşağıda yer alan ifadeler ile ilgili geri bildirimleriniz, sizleredahakaliteli hizmet sunmayı hedefleyen hastanemiz için büyük önem taşımaktadır.

Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımınız nedeniyle şimdiden teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Başhekim

Not: Kişisel bilgileriniz ve ankette verdiğimiz bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.

Yıl:

Başvurduğu Poliklinik:

Ankete Katılan:( )Hasta ( )Hasta Yakını*

Yatış Süresi: ( )0-5 gün

( )6-10 gün

( )10 günün üzerinde

Kişisel Bilgiler:

Cinsiyetiniz: ( )Kadın ()Erkek

Ait olduğunuz yaş kategorisini belirtiniz.

( )20’ninaltında ( )20-29 ()30-39( )40-49 ( )50-59 ( )60üstü

Eğitim durumunuzu belirtiniz.

( )Okuryazardeğil( )Okuryazar ( )İlkokul ( )YüksekLisans

( )Ortaokul ( )Lise ( )Üniversite ( )Doktora

 

Sıra No

 

 

Anket Soruları

Tamamen

Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle

Katılmıyorum

1

Hastaneye ulaşımda zorluk yaşamadım.

 

 

 

 

 

2

Danışma ve yönlendirme hizmetleri yeterliydi.

 

 

 

 

 

3

Muayene ve tetkikler sırasında kişisel mahremiyetime özen gösterildi.

 

 

 

 

 

4

Hastaneye yatış işlemleri için çok beklemedim.

 

 

 

 

 

5

Doktorumun bana ayırdığı süre yeterliydi.

 

 

 

 

 

6

Doktorum tarafından hastalığım ve tedavim ile ilgili yeterli bilgilendirmeyapıldı.

 

 

 

 

 

7

Hemşireler tarafından tedavim ve bakımım ile ilgili yeterli bilgilendirme yapıldı.

 

 

 

 

 

8

İhtiyaç halinde sağlık personeline kolaylıkla ulaşabildim.

 

 

 

 

 

9

Hastane personelinin bana karşı davranışları nezaket kurallarına uygundu.

 

 

 

 

 

10

Hastane genel olarak temizdi.

 

 

 

 

 

11

Odadaki eşyalar çalışır durumdaydı.

 

 

 

 

 

12

Yemek dağıtan personel temizlik kurallarına uygun davrandı (bone, eldiven,

maske takması vb.).

 

 

 

 

 

13

Hastaneden ayrılırken taburculuk sonrası süreç ile ilgili yeterli bilgilendirme yapıldı.

 

 

 

 

 

14

Hastanenin sunmuş olduğu hizmetler beklentilerimi karşıladı.

 

 

 

 

 

15

Bu hastaneyi aileme ve arkadaşlarıma tavsiye ederim.

 

 

 

 

 

Varsagörüşveönerileriniz.